Sjömätningar

SJÖMÄTNINGAR

Djupkartläggning av hav, sjö och rinnande vattendrag. Uppgörande av tredimensionella modeller av undervattensområden, för planering av farleder, restaurering av vattendrag för fiske och rekreation mm.

Klassificering av bottenmaterial (grus, sand, lera etc.). Sökning av föremål under vatten (vattenledningar, elledningar, försvunna föremål).