Side Scan

Side Scan

På basen av ekolodsdata och side-scandata som vi får från GeoSwath Plus har vi möjlighet att göra jordarts- eller växtlighetskartor. Det vill säga områden med samma bottenmaterial ritas som ett enhetligt område.

Med ett provtagning kan man sedan bestämma jordart/växtlighet.