Ramning

Vi har befogenheter, att utföra mottagnings-ramningar för att fastställa officiell farled.

Resultaten redovisas som karta och protokoll vilka också levereras till sjöfartsmyndigheten för registrering.

Positioneringen sker med RTK GPS eller DGPS. Områden eller objekt som är grundare än ramningsdjupet kartläggs genom att GPS-positionen registreras i mätdatorn.

Ramningsutrustning

Sedan 1998 har vi egen ram (Semi) som vi själva konstruerat så att den enkelt kan transporteras på en långtradare. För det behovet är den också lätt att montera ihop och isär.

Under 2008-2009 har vi byggt en ny mindre ram med samma idé men mera lämplig för mindre farleder. Den kan transporteras med vanlig biltrailer.

För tillfället planeras också en större ram med möjlighet att rama på djup ända till 18,5 meter.

Semi

  • Längd  10.7 m
  • Bredd    6.4 m
  • Stång  12.0 m (6.5 m – 14.0 m)
  • Max ramningsdjup  13.4 Sem (utan ombyggnad)
  • Min ramningsdjup    1.5 m

MINI

  • Längd    6.5 m
  • Bredd    5.1 m
  • Stång  10.0 m (5.0 m – 12.0 m)
  • Max ramningsdjup    9.0 m
  • Min ramningsdjup    0.8 m