UNDERVATTENSKARTLÄGGNING

Ända sedan Mapteams grundande 1992 har vi utfört undervattenskartläggningar för statliga, kommunala och privata hamn och farleds ägare. Ramningar för undersökning och mottagningsramningar vid farleds- och hamnbyggen hör till våra tjänster. Heltäckande ekolodningar (Multibeam)  och sidescan  hör nu till rutinerna i våra sjömätningar.