Referenser

KARTLÄGGNINGAR OCH TERRÄNGMODELLER

 • Oy Talentek Ab, Vasa Tekno Park
 • Vaskiluodon Voima Oy, kartläggning och massaberäkning av kolförråden
 • Oy Talentek Ab / Vägverket Essingeleden Stockholm, kartläggning och terrängmodell
 • Oy Talentek Ab, Vasa Tekno Park
 • Vaskiluodon Voima Oy, kartläggning och massaberäkning av kolförråden
 • Aqua Botnica Oy, kartläggning av vattenledningar
 • VIATEK Tammerfors, kartläggning av Vasa begravningsplan
 • Närpes Vatten, kartläggning av vattenledningar
 • Vaskiluodon Voima Oy, Runsor biproduktsområde, terrängmodell
 • PVO-Lämpövoima, kartläggning och massaberäkning av kolförråden
 • Oy Talentek Ab, Kauhava flygstation
 • Vaskiluodon Voima Oy, Kampineva torvtäkt
 • Sonera Carrier Networks, kartläggning av tele-kabel på Vasaläns område
 • Kemira Chemicals Oy, kartläggning och kompletering av situationsplan
 • Mastmasters Oy, kartläggning av tele-masterTelemastojen med GPS
 • Kolmostie Oy Pt 17885, terrängmodell
 • Kolmostie Oy KT 66 Lapua, terrängmodell
 • PVO-Lämpövoima Oy, kartläggning och massaberäkning av kolhög
 • Kolmostie Oy, KT 66 Alavus, terrängmodell
 • Oy Talentek Ab, Mt 7715, terrängmodell
 • VägförvaltningenTiehallinto/A-tie, Vt 18 Kiikku-Pultra, terrängmodell
 • Oy Talentek Ab, Mt 717, terrängmodell
 • Kolmostie Oy, Yt 7004, terrängmodell
 • Vägförvaltningen Vasa vägdistrikt. Vt 18 Kiikki-Pultra, terrängmodell
 • Kolmostie Oy. Jurva centrum, terrängmodell
 • Sito Tampere Oy. Vt 8 Kallträsk-Bäckliden, terrängmodell
 • Vägförvaltningen Vasa vägdistrikt, 19 Nurmo-Lapua, terrängmodell och bilmätning
 • Närpes stad. NTM områdets karta för detaljplan
 • Sito Tampere Oy. Mt 17782 Singsby, terrängmodell
 • Kolmostie Oy. Vt 18 Valtaala-Pelmaa, terrängmodell
 • Sito Tampere Oy. Mt 12427 Nousiainen, bilmätning
 • Sito Tampere Oy. Mt 11029 Hulta Tammisaari, bilmätning
 • Sito Tampere Oy. Mt 16703 Jyväskylä, bilmätning
 • Vägförvaltningen, Vasa vägdistrikt, Vt 18 Veneskoski-Koura, terrängmodell
 • Kemira Oyj. Kartläggning av vattenledningsoch avloppsnät
 • Destia. Kuivasjoki terrängmodell
 • Sito Tampere. Mt 3201 Hauho, terrängmodell
 • Vasek Oy. Kartläggning av järnvägsbroar i Vasa
 • Talentek Oy. Mt 6780 Nyby-Dalback, terrängmodell
 • NTM-Centralen, Vt 18 Kotiranta-Stormossen, terrängmodell
 • Destia. Mt 7026 Orisberg, terrängmodell
 • Kolmostie Oy. Mt 7233 ja mt 723, terrängmodell
 • NTM-Centralen, Kt 67 Ilmajoki Ahonkylä, maastomalli
 • Sito Tampere. Kt 67/Kt 44 Kauhajoki, terrängmodell
 • NTM-Centralen, Seinäjoki östra omfart, terrängmodell
 • NTM-Centralen, Vasa förb.väg terrängmodell VT 8/Mt 724
 • AIRIX Oy, Niinimaa-Hynnilän terrängmodell
 • FINNMAP Infra, Vt3 Kyröälv terrängmodell
 • NTM-Centralen, Vt 3 ja VT 18 Laihia terrängmodell
 • SITO Tampere, Koskenkorva,  terrängmodell
 • Prokon Wind Energy Oy, Storbrötet kartläggning för vindkraftpark
 • Ramboll Oy, Korsholmsvägen terrängmodell
 • NTM-Centralen, V19 Kovero-Honkamäki, terrängmodell
 • Korsnäs kommun. Baskarta för detaljplan, Korsnäs västra
 • NTM-Centralen, Vasa förb.väg, terrängmodell vid Metviken

STOMMÄTNING

 • Valtion Rautatiet (VR), GPS stompunkter mellan Seinäjoki och Vasa
 • Sjöfartsverket, GPS stommätning av Kasala och Riispyy farleder
 • FM-Kartta / Lantmäteriverket Sverige, signalering och GPS stommätning
 • Närpes stad, GPS stommätning i samband med utvidgningen av baskarta
 • NTM-Centralen, Seinäjoki östra omfart
 • FINNMAP Infra, Vt3 Kyröälvs terrängmodell
 • NTM-Centralen, Vt 3 ja VT 18 Laihia terrängmodell
 • NTM-Centralen, V19 Kovero-Honkamäki, terrängmodell
 • Korsnäs kommun. Baskarta för detaljplan, Korsnäs västra
 • NTM-Centralen, Vasa förb.väg, terrängmodell vid Metviken

BYGGNADSMÄTNINGAR

 • Seicon Oy, ALPO-Projekt
 • Kauhava stad, Tietotalo
 • Alholmens Kraft Oy Alholmens Kraft, kontrollmätning
 • NCC Finland, Vaasan TiedekirjastoKraftor Oy, Alholmens Kraft
 • Rakennus Forsström Oy, UPM Kymmenes sodapanna
 • Skanska Oy, Solgård
 • Skanska Oy, Producta I
 • Kvaerner Pulping, kontrollmätning av Cyclon
 • Oy Konte Ab, Vasa torgparkering
 • Skanska Tekra Oy, Laskumäki avfallshanteringscentral, jordbyggnadsmätning
 • Skanska Oy, Herrgård Kvevlax
 • Skanska Tekra Oy, Helmi-Projekt/M-Real Kaskö
 • Oy Konte Ab, As Oy Brändö torg
 • PEAB, Rantahovi
 • Skanska Oy. Produkta II
 • Rakennuskultti Oy. Gamla Vasa sjukhus
 • Rak.liike Timo Nyyssölä. ABC Ähtäri
 • SRV Toimitilat. K-Rauta Vasa
 • Skanska Oy. Hoivahuvila Vasa
 • PEAB, As Oy Vaasan Kompassi
 • Wasacon Oy. K Oy Mjölnaregatan 12
 • Lemminkäinen Talo Oy, Westenergy
 • VO Mattila Oy, As Oy Myllykatu 13
 • Skanska Talonrakennus Oy, Cirklehouse Citec
 • Mervento Oy, Öjens vindkraftverk
 • PEAB Oy, Korsholms HVC
 • PEAB Oy, Teaterkvarteret
 • Lemminkäinen Talo Oy, As Oy Myllyhovi
 • PEAB Oy, Vaasan Klemettilänpuisto
 • MRP Risberg Oy, Toby ställverk
 • Lemminkäinen Talo Oy, Vaskiluodon Voima, murskain
 • Wasacon Oy, Gneissihovi 2
 • Lemminkäinen Talo Oy, As Oy Vaasan Lyyra
 • Lemminkäinen Talo Oy, As Oy Myllykatu 10
 • PEAB Oy, Medibothnia
 • Lemminkäinen Talo Oy, As Oy Vaasan Pikkukokki

INOMHUSMÄTNINGAR

 • YIT, spetsfabriken i Vasa
 • KWH Mirka, mätning av industrihallarna i Jeppo
 • Arkitektbyrå Nurminen Antila&Co. Lapua domkyrka 3D CAD
 • Andelslaget KPO, Saneringsmätning av Prisma i Karleby Prisman
 • KWH Mirka, inomhusmätning av Mirkas industribyggnader
 • Halli Oy, Saluhallen i Vasa
 • ABB Current, ABB FF saneringsmätning av bygnader och AutoCAD bilder
 • Arkitektbyrå Ardoc Oy, Saneringsmätning av Elevatortornen i Vasa
 • Halli Oy, Saneringsmätning av fastigheten Vanha Unitas
 • Wärtsilä Finland Oy, saneringsmätnig och uppgörande av AutoCAD karta över VR verkstad
 • Wärtsilä Finland Oy, BV118 kartläggning av överlåtelsecell
 • Talentek Oy, ABB Strömberg Park. Kartläggning av den befintliga rörtunneln
 • Andelslaget KPO, Saneringsmätning av Prisma i Jakobstad
 • Senaatti-Kiinteistöt. Vaasan Fabriikki
 • Vaasan Talotoimi. Vasa Yrkesakademi
 • Arkitektbyrå. Aitoaho & Viljanen. Hovrättsesplanaden 13
 • Arkitektbyrå Nurminen Antila&Co. Wärtsilä Lokhall
 • Arkitektbyrå Nurminen Antila&Co. Halli Oy Hallintalo
 • ISS. Rautaruukki Peräseinäjoki
 • Arkitektbyrå. Aitoaho & Viljanen. Wasaborg
 • Ruokakesko Oy. Klemetsögatan/Asko Vaasa
 • Yrkesakademin i Österbotten, Vasa Yrkesskola på

BRO- OCH VÄGMÄTNINGAR

 • Polar-Rakennus Oy, Byggnads och granskningsmätning av pylonerna, Replotbron
 • Skanska Tekra O,y Mt 724 Omfartsväg, vägmätning
 • Vägförvaltningen, Tiehallinto, Holm Gertruds utpålning av område för besittningstagande
 • Skanska Tekra Oy, väg och bromätning av Närpes viadukt
 • Lemminkäinen Oy, Ylistaro Rapakuja, vägmätning
 • Veljekset Risberg Oy, askdepåområdets vägar i Runsor
 • Skanska Infra Oy, Vasa viadukt
 • Lemminkäinen Oy, Cykelvägar
 • Skanska Infra Oy, Järnväg vid Voltti-Pännäinen bromätningar
 • Skanska Infra Oy, VT 8, Smedsby omfartsväg, med 9 broar
 • Skanska Infra Oy, VT 3 ja VT 18, Laihia omfartsväg med 4 broar

SJÖMÄTNINGAR OCH FARLEDSPLANERING

 • Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt, Ramning av Kasala hamn
 • Jakobsstads hamn, ekolodning och massaberäkning
 • Terramare Oy, Vasa hamn, ramning Vaasan satama
 • Uleåborgs hamnverk, ekolodning och ramning av hamnen
 • Terramare Oy, ramning av Uleåborgs hamn
 • Brahestads hamn, ramning av hamnbassängen
 • Bottniska vikens sjöfartsdistrikt, ramning av Brahestads farled
 • Sjöfartsverket/ Terramare Oy, ramning och kartläggning av Torneå hamn och farled
 • Terramare Oy, ramning av Ajos hamn
 • Wasa Dredging Oy, ekolodning och ramning av Vuosaari hamn
 • Kaskö hamn, ramning och farledsframställning
 • Wasa Dredging Oy, ekolodning och ramning av Lovisa hamn
 • Wasa Dredging Oy, kärnkraftverket vid Olkiluoto
 • Jaara Oy, ramning av Brahestads hamn
 • Kemi hamn, ramning och farledsframställning Kemi hamn
 • Sjöfartsverket, Torneå hamns farled, ekolodning
 • Terramare Oy, Röyttä hamn, ramning och ekolodning
 • Outukumpu Stainless Oy, farledsframställning, Torneå
 • Dredging International (Belgium), ramning av Torneå 9,0m farled
 • Morenia Oy, ekolodning för sandtäktsundersökning
 • PVO Innopower Oy, Kemi, Ajos vindkraftpark, ekolodning och ramning
 • Merenkulkulaitos, byggnadsplanering av Uleåborgs 9m farled
 • Sjöfartsverket, Jakobsstad, ekolodning för planering av dumpningsbassänger
 • Sjöfartsverket, Jakobsstads farled, ramning
 • Tallqvist Oy, Jakobsstad hamn, ramning
 • Terramare Oy, ramning av Brahestads hamn och farled
 • Sjöfartsverket, Ramning av Mässkärs farled
 • Uleåborgs hamnverk, ekolodning av hamnområdet
 • Forststyrelsen/Länstyrelsen Sverige, ULTRA Lidar projektet, ekolodning
 • Wasa segelförening r.f.. småbåtsfarleder i Österbotten (ca. 100 km farled)
 • Trafikverket, Norrskärfarleds, farledsplanering
 • Trafikverket, Norrskärfarleds, heltäckandeekolodning och ramning
 • Wasa Dredging Oy Ltd, ekolodningar och ramningar, Jakobstads hamn och farled
 • Boskalis Sweden, ramningar i Gävle hamn och farled
 • Trafikverket, Stocköfarledens undersökningsramningar
 • NTM-centralen. Skalöfjärdenin siltapenkereen peittäväkaikuluotaus
 • Trafikverket, Uudenkaupungin väylän varmistusharaukset
 • Wasa Dredging Oy, Nystads farleds mottagningsramningar
 • Trafikverket, Vallgrund farleds undersökningsramningar
 • Wasa Dredging Oy, Rauma farleds mottagningsramningar
 • Oulun Satama Oy, Uleåborgfarleds undersökningsramningar
 • Wasa Dredging Oy, Klintehamn Gotland mottagningsramningar
 • Wasa Dredging Oy, Skelefteå hamn mottagningsramningar
 • Wasa Dredging Oy, Kalundborg Danmark ekolodning
 • NTM-centralen, Kymijoki älvs ekolodningar och kartläggningar

PUNKTMOLN, UAV-MÄTNINGAR OCH LASERSKANNING

 • Korsnäs kommun. Baskarta för västra centrum med punktmoln
 • Malax kommun. Söderfjärdsbackenn UAV flygfoto och punktmoln
 • Trafikverket. Keminkraaselin ja Utgrynnans fyrars punktmoln
 • Korsholms kommun. Smedsby UAV flygfotografering och punktmoln
 • ABB Oy. KT byggnadens laserskanning
 • Vasa Sjukvårdsdistrikt. Vasa centralsjukhus, F3 laserskanning
 • Vasa Sjukvårdsdistrikt. Vasa centralsjukhus, tunnlarnas laserskanning
 • Botnia High 5 Allianssi. Vasa centralsjukhus, T-delens laserskanning