Muddringsplaner

Muddringsplaner

Vi uppgör även undersökningsplaner, muddringsplaner och farledsframställningar.

Vår placeringsort möjliggör en nära kontakt med sjöfartsverket genom att det är enkelt att sticka sig in till kontoret i Vasa.