Sisätilamittaukset

SISÄTILAMITTAUKSET

Mittapiirustusten laatiminen vanhoista rakennuksista.
Mittaukset useilla eri menetelmillä, piirustukset toimitetaan cad-muodossa 3D- tai 2D-piirustuksina, toimitetaan myös pistepilvinä.

Suoritamme myös julkisivumittaukset ja laadimme piirustukset olemassaolevista kattorakenteista.