Massalaskennat

MASSALASKENNAT

Erilaiset massalaskennat. Maarakennusprojektien yhteydessä tarvittavat massalaskennat tai varastojen inventoinnit (esim. turve- , murske- tai hiilivarastot.

Tyypillinen, toistuva työtehtävä on maastomallin luominen paljastetusta kalliopinnasta, jonka jälkeen voidaan laskea tarkat louhintamäärät teoreettiseen pintaan nähden.