Maastomallit

MAASTOMALLIT

Maastokartoitukset takymetri- tai GPS/GNSS- mittauksina paikallisessa tai valtakunnallisessa koordinaattijärjestelmässä.

Kartat toimitetaan asiakkaan toivomuksen mukaisesti digitaalisessa muodossa, tai tulostuksina.

Suoritamme maastomallimittauksia, Infra- ja maankäyttösuunnittelua varten. Mittaukset voidaan tehdä takymetrillä, GNSS mittauksella, UAV – mittauksella tai laserkeilaamalla. Noudatetaan Liikenneviraston ohjeet.