UAV-mätning

UAV-MÄTNING

Terrängmodeller, punktmoln och ortomosaiker med hjälp av flygbilder.

Bildernas upplösning vid behov i centimeternivå