Massaberäkning

MASSABERÄKNINGAR

Massaberäkningar av olika slag. I samband med jordbyggnadsprojekt eller inventering vid inventering av förråd, t.ex. vid volymbestämning av torv-, kross- eller kollager.

Ett typiskt återkommande projekt är kartläggning av bergyta före sprängning varefter exakta sprängmassor kan bestämmas mot ett teoretiskt sprängdjup.