Kartläggningar

KARTLÄGGNINGAR

Kartläggningarna i terräng utförs som totalstation- eller GNSS- mätningar i lokalt eller globalt koordinatsystem.

Kartorna levereras enligt kundens önskemål, digitalt eller som utskrifter.