OM OSS
1
The leaders in measurement technology services

Mapteam grundades år 1992 med inriktning på moderna mätningstjänster. Grundtanken är fortfarande den samma, ny teknik har naturligtvis ändrat arbetet en hel del.

Företagets anställda har alla grundutbildning inom lantmäteri- eller byggnadsteknik som senare kompletterats med utbildning inom sjöfart, informationsteknik och kvalitetssystem.

Terrängkartläggning med totalstation eller med GNSS

Djupkartläggning av hav, sjö och rinnande vattendrag

Planering av farleder och hamnar i  alla skeden

handshake
VÅRA KUNDER
1

Våra huvudkunder är statliga organisationer, företag och kommuner.

Söker ni efter en bra och pålitlig mätpartner för nästa projekt?

Oy Mapteam Ab

Mjölnaregatan 21 B
65100  VASA

Tel.  +358 (0) 6 3121475